ב"יום המעשים הטובים" , מיזם שעמותת "אמבר קרן" מקפידה לקיים מידי שנה.
השנה  הוזמנו קבוצה של אזרחים ותיקים לשיעור אקולוגי בגינה בב"ס בגין ובניית עציצים לגידול תבלינים ביתי , ההדרכה וההפעלה בוצעה ע"י התלמידים ובני נוער עצמם. המבוגרים ציינו לשבח את רצינותם של הנערים/ות ותרמו מזכרונות הילדות בתקופה בה גינות ירק היו מקובלות ברוב משקי הבית בעיר.

 

יום המעשים הטובים שת"פ בין דורי

מפגש בן דורי

יצירה בן דורית משותפת

שתוף פעולה של אהבת הצומח

פעילות בן דורית בגינה האקולוגית

יום המעשים הטובים בבגין

עציץ מעוצב

תיכוניסטים מדריכים את הותיקים בגינה האקולוגית

פעילות בן דורית משותפת