צעדת יום כדור הארץ מעלה למודעות ציבורית את הצורך לעשות פעולות למען הכדור עליו אנו חיים.
עמותת "אמבר קרן" היוזמת זו שנה שנייה את האירוע בראש העין חברה לרשות העירונית ולאגף החינוך. הובלנו וסייענו בתהליך שבו תלמידי בתי הספר ביצעו מחקר ולמידה, התוצרים הוצגו לציבור ע"י החוקרים הצעירים.
בי"ס נופים חקרו את תופעת זליגת מי ביוב מהרשת העירונית למי תהום והציעו פתרונות, נערות מאולפנת זבולון חקרו את תופעת העלמות הדבורים, תלמידי חט"ב גוונים בדקו שיטות לטיהור מי שופכין באמצעים ביולוגים, תיכון בגין התאמתו עם הזיהום הימי ואף התנדבו לניקוי חופים, בי"ס החדש ע"ש פרס חקר את דרכים להתייעלות אנרגטית.
כמו כן עמותת "אמבר קרן" העמידה תצוגה מיצירותיו של אמן הטבע ברגר מלך בן ה- 94, תושב העיר שתמונותיו עשויות מחומרים שנאספו בטבע, הציבור הוזמן להתנסות ביצירה חווייתית בהדרכת האמן.
העמותה גם הקימה את עץ המשאלות ביחד עם תנועת הצופים, הציבור הוזמן להביע את תחושותיו ותקוותיו לעולם טוב יותר, העץ היבש התמלא בדיגלונים, פרחים, עלים ופרות הכל מחומרים ממוחזרים.
יום פעילות מיוחד שהוגש לציבור באהבה רבה וללא עלות מתוך תקווה לעודד אימוץ מנהג אחד לשימור כדור הארץ ביחד נוכל להשפיע למען הדורות הבאים.