תאריך : 18.4.17

מקום : מתחם גן "לב העיר" ברחוב עופרה מוזס

משטרת ראש העין הזמינה את העמותה להשתתף באירוע "יום קהילה ומשטרה" בה  ערכה תצוגה של אמצעים ודרכי פעולה לשמירה על ביטחון התושבים.
במהלך האירוע הציגה העמותה תחנות הממחישות את נושא הקיימות ואיכות החיים בקהילה. באמצעות משחק וחוויה הדגמנו את רמת המטרד הסביבתי בכל הקשור לרעשי מסיבות הקריוקי המקובלות בעיר. הציבור הוזמן לשירה קבוצתית  תוך כדי מדידת הרעש באמצעות מכשור מיוחד. מיקהל (מייק) מרינל מחברת "שזטק",  מומחה בעל שם בתחום, הסביר לתושבים את הסכנות והנזקים הנגרמים עקב החשיפה לרעש לא סביר.
האירוע נשא אופי חוויתי פתוח לקהל הרחב כשהמסר הוא שמירת סביבת חיים מקיימת המתחשבת בזולת ובאינטראקציה חברתית, בדגש על יחסי הגומלין בין המשטרה לקהילה. באירוע השתתף קהל רב אשר נחשף לפעילות העמותה ומטרותיה בקהילה.