אמקולוג'יק 2018

תעודת בגרות חברתית

כתבה באינדקס על פרויקט "אקו-גן", גינה אשקולוגית חינוכית בתיכון ע"ש בגין

הפנינג חנוכה בסימן קבלת האחר כשווה

חנוכה בסימן האור שמאחד אותנו

זרקור למשפחות צעירות

יום המעשים הטובים 2018

פרס על שם ד"ר קרן אמבר

חממה שיקומית במפעל רב נכותי